Parkmanagement / Glasvezel

Waarom het project glasvezel?

Glasvezel wordt in de huidige samenleving steeds belangrijker. Er is een voortdurende en groeiende vraag naar een stabiele en snelle communicatie-infrastructuur. Dit biedt voordelen voor alle groepen in de samenleving en ook voor de aantrekkelijkheid van dorpen om in te (blijven) wonen en te ondernemen richting de toekomst. Ook voor Nieuwleusen kan glasvezel voor verschillende groepen in het dorp (bewoners, ondernemers, instellingen, verenigingen) vele voordelen bieden. Voor bedrijven is een snelle internetverbinding bijvoorbeeld van belang voor het werken in de cloud, werken vanuit verschillende locaties of voor het besparen op investeringskosten van bijvoorbeeld een nieuwe server of telefooncentrale. Immers u kunt alle ICT-diensten online afnemen en (laten) beheren. Kortom, glasvezel is richting de toekomst van groot belang als internetverbinding en kan er voor zorgen dat Nieuwleusen klaar is voor de toekomst. Het draagt bij aan een vitaal dorp en buitengebied, met een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat voor bewoners, bedrijven en instellingen. Nieuwleusen Synergie wil daarom inzetten op het aanleggen van een glasvezelnetwerk in en buiten de bebouwde kom van Nieuwleusen. Vanuit de IKN ondersteunen wij dit initiatief van harte.

Kijk voor meer informatie op: http://nieuwleusensynergie.nl/glasvezelnet/