Parkmanagement / AED

Beschikbaarheid AED

Automatische Externe Defribullator (AED)

Wekelijks worden in ons land ruim 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een plotselinge hartstilstand. In ongeveer 80% van de gevallen gebeurt dat thuis en 20% vindt plaats op straat, in het openbaar vervoer, op het werk of op het sportveld. Als tijdens een hartaanval niet direct wordt ingegrepen staat één ding vast: het slachtoffer overlijdt. Snelle reanimatie in combinatie met het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED) vergroot het overlevingspercentage aanzienlijk.
Een AED is een apparaat waarmee een elektrische schok aan het hart kan worden toegediend indien er sprake is van een levensbedreigende hartritmestoornis. Het hart kan na de stroomstoot weer zelf proberen een hartritme te krijgen. Met de komst van de AED is het voor omstanders mogelijk snel en adequaat te reageren bij een plotselinge hartstilstand. Voordat de ambulance ter plaatse is kan men al beginnen met reanimeren en defibrilleren.

Hieronder ziet u bij welke bedrijven een AED aanwezig is.

Raab Karcher, Evenboersweg 2, Nieuwleusen
Hoekman Roestvast staal , Rollecate 31, Nieuwleusen
Arcabo, Rollecate 45 , Nieuwleusen
Westerman Logistics, De grift 5, Nieuwleusen
Laservision instruments B.V.. De Grift 20 ,Nieuwleusen

Klik hieronder voor de overzichtskaart