Parkmanagement / Het wandelpad De Grift

Het wandelpad “De Grift”

Bij de uitbreiding van De Grift is er een groenzone aangelegd tussen De Grift en de Meeleweg. Hier zijn wandelpaden aangelegd waar werknemers van het bedrijventerrein en bewoners en gebruik van kunnen maken.  De wandelpaden zijn op het kaartje aangegeven.