Parkmanagement / Beheer

Werkgroep Beheer:

Er is structureel overleg tussen gemeente en de IKN over het beheer van onze bedrijventerreinen.

De Werkgroep Beheer komt vier keer per jaar bij elkaar en bestaat uit een vertegenwoordiging van de IKN en diverse gemeentelijke afdelingen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: de bereikbaarheid, parkeeroverlast, het groenonderhoud en benodigde communicatie naar de ondernemers over onderhoudswerkzaamheden

Collectieve afvalinzameling

Collectieve inzameling van bedrijfsafval bespaart kosten, is goed voor het milieu en nog makkelijk ook. Door de IKN is samen met de handelsvereniging een collectief contract afgesloten. Belangrijke punten hierin te noemen zijn o.a. afvalpreventie, opslag, hergebruik, scheiding en de verwerking van afval.

Door Afvalpreventie en afvalscheiding komt er minder restafval vrij, waardoor de kosten voor de inzameling en verwerking lager zijn. Door het totale aanbod van het restafval op het bedrijventerrein aan te bieden aan één afvalinzamelaar, worden er vervolgens financiële voordelen behaald.

 De praktische uitvoering van opruimwerkzaamheden is in handen gegeven van ROVA .

Collectieve Bewegwijzering

De bewegwijzering wordt centraal door de IKN geregeld. Dit levert een eenduidige bewegwijzering op en wordt de vindbaarheid van uw bedrijfslocatie gewaarborgd.

Uw voordelen:
Vermelding van uw bedrijf op het entreebord
Professionele uitstraling
Dienstverlening naar bedrijven voor bezoekers verhogen
Eén aanspreekpunt voor alle ondernemers
Beheer van het bedrijventerrein optimaliseren

Contactpersoon vanuit de IKN is Fred de Roo. Meer weten of meedoen? Stuur dan uw vraag naar info@nolimitglass.nl

Voor vragen en/of opmerkingen over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte kunt u terecht bij Remco Uithol van de gemeente. Hij is bereikbaar via:

  1. 06 – 12608082
  2. info@dalfsen.nl  t.a.v. R. Uithol