Industrie kombinatie nieuwleusen

Gelegen aan de regionale weg N377 welke op geringe afstand aansluit op de A28 liggen de bedrijventerreinen de Meele, de Evenboer en de Grift in Nieuwleusen. Op deze bedrijventerreinen zijn vele bedrijven gevestigd met uitéénlopende activiteiten. Van regionaal acterende bedrijven tot toonaangevende nationaal of zelfs internationaal opererende bedrijven, alles is vertegenwoordigd.

Veel van deze bedrijven, maar ook elders in Nieuwleusen gevestigde ondernemers, zijn lid van de Industrie Kombinatie Nieuwleusen, de belangen vereniging vóór en dóór ondernemers. Wij behartigen de belangen van de ondernemers richting de gemeente en andere (overheids) organisatie’s. Daarnaast zorgt de IKN voor kostenbesparingen dmv collectieve inkoop van onder andere energie en afval verwerking. Ook valt het beheer van de bedrijven terreinen tot het taken pakket van de IKN. Aspecten als uitstraling en veiligheid in de ruimste zin van het woord zijn zaken die wij proberen te optimaliseren. Één keer per jaar wordt de techniek week voor basisschool leerlingen georganiseerd en 1x per meerdere jaren wordt de open bedrijven dag georganiseerd waarbij de inwoners van Nieuwleusen en omstreken een kijkje kunnen nemen bij de deelnemende bedrijven.

Ook heeft de IKN naast haar formele taken een informele functie. We organiseren meerdere bijeenkomsten voor onze leden waarbij informatie maar ook zeker gezelligheid en netwerken heel belangrijk zijn. Samen met andere ondernemers ervaringen uitwisselen en het met elkaar goed en gezellig hebben.

De leden van IKN