Welkom op de site van de industrie kombinatie Nieuwleusen , "de IKN"
Open
X

AED. Voor een veilig gevoel.

Beschikbaarheid AED

Automatische Externe Defribullator (AED)

AEDWekelijks worden in ons land ruim 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een plotselinge hartstilstand. In ongeveer 80% van de gevallen gebeurt dat thuis en 20% vindt plaats op straat, in het openbaar vervoer, op het werk of op het sportveld. Als tijdens een hartaanval niet direct wordt ingegrepen staat één ding vast: het slachtoffer overlijdt. Snelle reanimatie in combinatie met het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED) vergroot het overlevingspercentage aanzienlijk.
Een AED is een apparaat waarmee een elektrische schok aan het hart kan worden toegediend indien er sprake is van een levensbedreigende hartritmestoornis. Het hart kan na de stroomstoot weer zelf proberen een hartritme te krijgen. Met de komst van de AED is het voor omstanders mogelijk snel en adequaat te reageren bij een plotselinge hartstilstand. Voordat de ambulance ter plaatse is kan men al beginnen met reanimeren en defibrilleren.

Hieronder ziet u bij welke bedrijven een AED aanwezig is.

Raab Karcher, Evenboersweg 2, Nieuwleusen
Hoekman Roestvast staal , Rollecate 31, Nieuwleusen
Arcabo, Rollecate 45 , Nieuwleusen
Westerman Logistics, De grift 5, Nieuwleusen
Laservision instruments B.V.. De Grift 20 ,Nieuwleusen

Klik hieronder voor de overzichtskaart

Kaart AED IKN -12-03-2016

  • De aanwezigheid van een AED in uw bedrijf verhoogd bij een plotselinge hartstilstand de overlevingskans aanzienlijk.
  • Zorg dat uw AED altijd bedrijfsklaar is, raadpleeg zo nodig uw leverancier over onderhoud en garantie.
  • Plaats de AED op een makkelijk traceerbare, zichtbare en goed bereikbare plek zoals een receptie. Deze plek dien tevens droog, stof en vorstvrij te zijn.
  • Maak uw medewerkers en bezoekers attent op de aanwezigheid van een AED door bijvoorbeeld pictogrammen. Er zijn pictogrammen voor de ingang beschikbaar, bezoekers kunnen immers ook hulpverleners zijn.
  • Zorg voor voldoende AED opgeleide hulpverleners binnen uw bedrijf die door middel van herhalingslessen hun kennis en geoefendheid op peil houden.